top of page

POLITICA DE PROTECTIE

A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Versiunea 1 din 1 februarie 2022

 

În data de 25 mai 2018 au intrat în vigoare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

Ceres Vet SRL,  identificat cu CUI RO 44795383, J8/2418/2021 va prelua și va stoca datele dumneavoastră personale:

 • pentru întocmirea facturilor, a chitanțelor și a documentelor contabile legale;

 • pentru întocmirea fișelor pacienților cabinetului;

 • pentru înregistrare în registrele solicitate de legislația în vigoare;

 • pentru comunicări cu privire la starea de sănătate a animalului dumneavoastră;

 • pentru comunicări cu privire la programări;

 • pentru comunicarea de oferte sau știri;

 • imaginea, pentru asigurarea securității.

   

Sursele datelor cu caracter personal:

Ceres Vet SRL, prin reprezentanții săi, preia datele dumneavoastră cu caracter personal prin comunicare directă, contactându-ne pe website-ul www.ceres-vet.ro, contactându-ne pe rețelele sociale sau platformele online pe care suntem înregistrați, prin comunicare pe e-mail sau telefonică.

 

Tipul datelor cu caracter personal:

 • Nume, prenume, CNP și adresă completă și semnătură pentru facturare și emitere de chitanță;

 • Nume, prenume, CNP, serie și număr de buletin, adresa completă, număr de telefon valabil adresă de e-mail și semnătură pentru înregistrare in Registrul de evidență al câinilor cu stăpân, pentru completarea Consimțământului pentru acceptarea procedurilor medicale /operatorii, pentru înregistrare în Registrul pentru evidența intervențiilor chirurgicale, pentru întocmirea fișei pacientului.

 • Numele, prenumele, adresa completă și numărul de telefon/adresa de e-mail pentru înregistrare în Registrul de consultații și tratamente, Registrul de vaccinari anti-rabice, Registrul de evidență a produselor stupefiante și psihotrope de uz veterinar, Registrul de reacții adverse, pentru comunicarea acceptului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru comunicare privind starea de sănătate a pacientului sau în scopuri de marketing.

 • Imaginea dumneavoastră va fi înregistrată automat de sistemul de supraveghere.

Perioada de utilizare și stocare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate pe întreaga perioadă a colaborării cu Ceres Vet SRL sau până când decideți dumneavoastră. Dacă ne solicitați, vom opri comunicările către dumneavoastră și nu vom mai folosi datele dumneavoastră personale. Anumite date personale și înregistrări nu vor putea fi șterse, conform prevederilor legale în vigoare. Datele dumneavoastră personale vor fi stocate în siguranță pe perioada cerută de legislație, apoi vor fi arhivate, distruse sau șterse din baza noastră de date.

Utilizare

Datele dumneavoastră vor fi utilizate și prelucrate în sediul Ceres Vet SRL de către responsabilul cu protecția datelor și angajații împuterniciți ai Ceres Vet SRL.

Anumite date personale vor fi accesibile unor terțe părți:

 • organe legale;

 • Colegiul Medicilor Veterinari;

 • furnizori de servicii cu care Ceres Vet SRL a încheiat contracte care respectă drepturile dumneavoastră la confidențialitate;

 • furnizori de servicii de comunicare în mediul online;

 • furnizori de sisteme informatice sau de securitate;

 

Transferuri internaționale

Unii furnizori de servicii de comunicare și marketing, sau de stocare a datelor pacienților și clienților Ceres Vet SRL au sediile sau serverele localizate în alte state, totuși ne-am asigurat că toți aceștia respectă prevederile Regulamentului 679/2016.

 

Măsuri de securitate

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite numai pentru scopul în care acestea au fost predate, sunt păstrate și folosite în siguranță și nu vor fi divulgate altor persoane decât în contextul prevăzut de lege.

 

Drepturile persoanelor vizate de colectarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului 679/2016 aveți o serie de drepturi care vă protejează informațiile cu caracter personal

 • Dreptul de informare – dreptul de a ști ce date stocăm, prelucrăm, cine are acces la acestea, pentru ce sunt utilizate

 • Dreptul de acces – la cerere putem elibera o copie a datelor cu caracter personal utilizate

 • Dreptul de rectificare – puteți solicita corectarea datelor eronate sau modificarea datelor stocate

 • Dreptul de ștergere – puteți solicita ștergerea datelor, iar acest lucru se poate pune în aplicare imediat, pentru datele vizate, în condițiile prevăzute de lege.

 • Dreptul de a restrictiona prelucrarea – în condițiile prevăzute de lege se poate solicita restricționarea prelucrării pentru o anumită perioadă, înainte de a fi ridicată restricția, veți fi anunțat;

 • Dreptul la portabilitate – aveți dreptul de a solicita transferarea datelor dumneavoastră cu caracter personal căre o altă entitate;

 • Dreptul de a se opune prelucrarii – puteți să vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct sau al altor prelucrări, în condițiile prevăzute de lege

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor – vă puteți opune creării automatizate de profiluri

Puteți să vă exercitați oricând aceste drepturi, înaintându-ne o cerere scrisă, semnată și datată, la adresa Ceres Vet SRL din Brașov, str. Toamnei nr. 15, bl. 5, sc. A, ap. 2, 500223, Brașov, sau pe adresa de e-mail: szatmarivet@gmail.com, sau optând pentru dezabonare în secțiunile aferente ale website-ului.

bottom of page